top of page

Báo cáo tài chính năm 2021 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2021

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ASC công bố thông tin:

  1. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

  2. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán;

  3. Văn bản giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo năm 2020.

Chi tiết theo file đính kèm.


ASC_CBTT_BCTC-nam-2022-va-BC-thuyet-minh-tai-chinh-2021-da-kiem-toan_Signed
.pdf
Tải về PDF • 29.00MB

297 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page