top of page

CBTT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty CP Chứng khoán ASC công bố thời gian, nội dung lấy ý kiến, phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) và các tài liệu khác lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản như sau:

  • Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày 9/3/2022 đến ngày 19/3/2022

  • Ngày thực hiện tổng hợp ý kiến và kiểm phiếu: dự kiến ngày 19/3/2022 hoặc ngày nhận được tất cả phiếu ý kiến của cổ đông tùy ngày nào đến trước.

  • Tài liệu lấy ý kiến chi tiết tại file đính kèm.


ASC_-CBTT-lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban_signed
.pdf
Download PDF • 1.37MB

22 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page