top of page

VPBankS CBTT Báo cáo tài chính Quý IV.2022 và Văn bản giải trình kèm theo

Ngày 19/01/2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) công bố thông tin về việc phát hành Báo cáo tài chính Quý IV.2022 và Văn Bản giải trình Lợi nhuận sau thuế TNDN tại Báo cáo kết quả kinh doanh Quý IV.2022 thay đổi từ 10% trở lên so với Báo Cáo Quý IV.2021, như sau:

Trân trọng!

479 lượt xem0 bình luận
bottom of page